Problemen met belasting tijdig betalen

Als ondernemer kent u pieken en dalen. De ene periode gaat het heel goed en verdient u lekker. Het volgende moment kunt u zich in een dal bevinden waarin u worstelt om rond te komen. In sommige gevallen in een dal zo laag en langdurig dat u problemen ondervindt met de Belastingdienst en achterstallige betalingen. Er moeten immers grote bedragen afgelost worden en wanneer u dit niet tijdig doet zal de Belastingdienst ingrijpen. Maar wat te doen wanneer u problemen ondervindt met het betalen van uw verschuldigde belasting?

Wat als ik de belasting niet tijdig betaal?

Late betalingen kunnen nadelige financiële gevolgen hebben voor u. Een late betaling wordt altijd voorzien van bijkomende kosten, dus het kost u meer geld. Tevens kan de Belastingdienst overgaan op maatregelen om u aan te zetten tot betalen. U zult eerst een aanmaning ontvangen, waarna bij geen gehoor drastischere stappen genomen zullen worden. Beslaglegging op uw eigendommen of banktegoeden vallen hieronder. Om dit te voorkomen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken. Mocht u in aanmerking komen voor uitstel van betaling, een betalingsregeling of zelfs kwijtschelding, dan kunt u dit met hen regelen en voorkomt u onenigheid.

Uitstel van betaling

U kunt voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aanvragen, indien u aan de voorwaarden voldoet. De totaal openstaande belastingschuld mag niet meer zijn dan €20.000, u heeft nog geen dwangbevel ontvangen, uw aangiftes zijn altijd op tijd geweest en u heeft nog niet eerder uitstel van betaling gekregen.  

Betalingsregeling

Mocht u geen uitstel van betaling krijgen, dan kunt u proberen een betalingsregeling te verzorgen. U kunt dan bijvoorbeeld een verzoek tot loonheffingen verrekening met teruggaaf btw indienen. Alle btw die u in de betreffende periode terugkrijgt wordt dan verrekend met uw belastingschuld.

Kwijtschelding

Een laatste optie is het verzoek om kwijtschelding. Dit kan niet zomaar, dus de Belastingdienst stelt hier zeer strenge voorwaarden aan.

Help, ik kan mijn belasting niet tijdig betalen!

Ondervindt u problemen met het betalen van de belasting en komt u er zelf niet uit? U kunt er dan voor kiezen om een accountskantoor in Amstelveen in te schakelen. Zij hebben verstand van deze zaken en weten precies hoe ze kunnen zorgen dat u zo voordelig mogelijk uit uw situatie gered wordt.