Alleen met DLP op verontreinigde grond werken

Werkzaamheden verrichten op een verontreinigde bodem kan ernstige gevolgen hebben. Bij niet goed handelen kunnen de gevaarlijke stoffen uit de verontreinigde grond, water of baggerspecie loskomen en schade veroorzaken aan je gezondheid, de gezondheid van de mensen om je heen en het milieu. Wanneer je op een verontreinigde grond werkt, moet er iemand ingezet worden die verstand heeft van hoe er op een risicoarme manier gehandeld moet worden. Dit is de taak van de Deskundig Leidinggevende Project, beter bekend als DLP. De DLP is een veiligheidsdeskundige op het gebied van werkzaamheden op verontreinigde bodems, die ervoor zorgt dat je projecten geen onnodige risico’s met zich meebrengen.

Wat doet de DLP?

De DLP is een veiligheidsdeskundige die alles weet over het veilig werken op verontreinigde grond. Op basis van regelgeving vanuit onder andere de Arbowet worden aspecten op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid gehanteerd. De taken van de DLP zijn als aanvulling op het Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G). Het takenpakket van de DLP bestaat onder andere uit opstellen en toetsen van het V&G-plan, het vaststellen van de veiligheidsklasse van je werkplek en werkzaamheden en het doorvoeren van maatregelen ter bevordering van de hoogte van veiligheid. Daarnaast instrueert de DLP werknemers door middel van overleggen en meetings en controleert en adviseert deze op punten in het bedrijfsproces, het veiligheidsbeleid en maatregelen.

Ervaren experts

Het takenpakket van de DLP is uitgebreid en belangrijk om je project zo goed mogelijk te laten verlopen. De veiligheidsexperts van G4S zijn dan ook speciaal opgeleid om op een professionele manier de werkzaamheden te kunnen verrichten. Verder kan je ook een specialist inschakelen in combinatie met andere vakgebieden. Denk hierbij aan iemand die ook kennis en ervaring heeft op het gebied van arbeidshygiëne, hogere veiligheidskunde en operationeel werken. De veiligheidsdeskundige weet waar er op gelet moet worden ter bevordering van de veiligheid en doet dit volgens de laatste richtlijnen. Op deze manier kan iedereen met een gerust hart zijn of haar werk doen.