Verschil arbeidsongeval en beroepsziekte: hoe zit dat precies?

De beroepsziekte en een arbeidsongeval zijn twee verschillende dingen, die in principe ook niet op elkaar lijken. We gaan het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte haarfijn aan je uitleggen. We spreken pas van een arbeidsongeval wanneer iemand verwond raakt doordat hij of zij de in het contract bedongen arbeid verrichtte en daar letsel aan heeft overgehouden.

Verderop leggen we uit wat dan precies onder een arbeidsongeval geschaald kan worden. Een voorbeeld hiervan is een ongeluk op de route van je huis naar werk of andersom. Een beroepsziekte is geen letstel dat wordt veroorzaakt door een ongeluk tijdens je werk. Het is een ziekte die je oploopt door slechte arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de periode waarin veel mensen met asbest werkten of aan fabrieken waar mensen nu nog steeds met gevaarlijke chemische stoffen werken. Wat hier ook onder valt is voortdurende geestelijke en fysieke belasting van het lichaam, waardoor men bijvoorbeeld een hernia oploopt of depressief wordt. In een notendop is dit het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte.

verschil arbeidsongeval en beroepsziekten: we gaan wat dieper in op beide

We gaan verder in op de twee begrippen om het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte nog duidelijker te maken. Elk ongeluk of arbeidsongeval dat uw gezondheid (letsel) veroorzaakt, ten gevolge van een activiteit op werk, is een arbeidsongeval. Een bedrijfsongeval wordt meestal veroorzaakt door een “gevaarlijke activiteit” of een gevaarlijke situatie. Het is ook een arbeidsongeval als het ongeval op een andere werkplek of zelfs tijdens een reis heeft plaatsgevonden. We noemen nu een aantal van de meest bekende arbeidsongevallen op:

  • Uitglijden, struikelen of vallen;
  • Ten val komen van hoogtes;
  • Ongelukken met gereedschap;
  • Ongelukken met machines;
  • Ongelukken door stroom;
  • Verkeersongeval op de openbare weg.

De Arbeidsomstandighedenregeling spreekt van een beroepsziekte als de ziekte wordt veroorzaakt “voornamelijk door de belasting als gevolg van werk of arbeidsomstandigheden”. Zonder gevaarlijke of ongezonde werkdruk zou er geen ziekte zijn. De meeste beroepsziekten kunnen worden voorkomen door preventie. Klassieke voorbeelden van beroepsziekten hebben vaak te maken met asbestose bij werknemers in de voormalige asbestindustrie, kankers in de chemische industrie of bijvoorbeeld “schilderziekte” door het werken met vluchtige stoffen. Silicose (de zogenaamde stoflong) is net zoals de hiervoor genoemde ziektes een klassieker op dit gebied. Mentale aandoeningen en overbelasting van spieren of gewrichten komen echter het meeste voor op het gebied van beroepsziekten. We hopen dat het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte nu nog wat duidelijker is.

Wat zijn mijn ervaringen?

Ik werkte zelf ooit in de bouw. Ik heb dit 27 jaar gedaan, maar zit inmiddels al geruime tijd thuis met een arbeidsbeperking. Ik heb jarenlang te zwaar werk verricht, waardoor ik inmiddels te veel last heb van mijn rug. Het bleek dat de werkgever hier eerder bij had moeten ingrijpen toen ik meermaals heb aangegeven dat ik te veel pijn had en dat de situatie te overbelastend was. Helaas is hier toen niet naar geluisterd. Het is altijd belangrijk oom waakzaam te zijn in dit opzicht, dus kom vooral voor jezelf op.

Je hebt gelezen over het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte. We hebben dit nog verder toegelicht, waarna we over gingen op mijn ervaring. Ik hoop dat het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte nu nog duidelijker is en dat je weet dat je op tijd aan de bel moet trekken wanneer de omstandigheden niet naar behoren zijn. Kijk ook eens op misterclaim.nl. Het verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte vind je daar.