Een BHV cursus zorgt voor meer veiligheid

Tijdens een BHV cursus worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen voorbereid op de situaties die ze kunnen aantreffen als zich een calamiteit voordoet in je bedrijf. Tijdens de BHV cursus leren ze inschatten wat de impact is van de noodsituatie en hoe ze daarop het beste kunnen reageren. BHV’ers zijn altijd de eersten die in actie komen. Zij zijn verantwoordelijk zolang er de professionele hulpdiensten nog niet ter plaatse zijn. Een BHV’er beslist dus welke strategie er wordt gevolgd om de gevolgen van de calamiteit zoveel mogelijk te beperken.

Een BHV cursus betekent veel oefenen

Omdat calamiteiten zich altijd onverwacht voordoen bestaat een BHV cursus vooral uit voorbereidende oefeningen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden moeten de cursisten beslissen hoe ze gaan handelen. Zoals bij iemand met een hartstilstand of een brand. Dan wordt tijdens de BHV cursus geleerd dat de BHV’er eerst kijkt of hij het probleem zelf kan oplossen. Kan hij het slachtoffer zelf reanimeren of de brand zelf blussen? Zo nee, want is dan de vervolgactie? Bij brand is dat altijd evacuatie. Dat lijkt overdreven, maar de essentie van bedrijfshulpverlening is om eerst te voorkomen dat er gewonden vallen en pas dan andere schade te beperken.

De onderdelen van een BHV cursus

Alle taken van een BHV’er worden tijdens een BHV cursus behandeld. Dat zijn er heel wat. Een BHV’er moet zelf een kleine brand kunnen blussen en hij moet een gebouw op een veilige manier kunnen ontruimen. Bij ongelukken moet hij levensreddende handelingen kunnen verrichten, waaronder reanimeren, eventueel met behulp van een AED. Een BHV’er moet ook goed kunnen communiceren. En hij is het aanspreekpunt voor de hulpdiensten zodra die zijn gearriveerd. Als BHV’er moet je dus op elk moment goed voorbereid zijn op een eventuele calamiteit.